Disclaimer:

 
en welkom op mijn website.

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's van Salon AB&C. Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer.

De webmaster spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Salon AB&C bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van deze website liggen, deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van deze site. Salon AB&C is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, en geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Salon AB&C

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webmaster, deze is te bereiken via de link contact.Met vriendelijke groet,
Astrid Hubertus

Salon AB&C
Moriaanseweg Oost 183
3223AH Hellevoetsluis

astrid